Najserdeczniejsze życzenia

Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej

pragnę złożyć Nauczycielom oraz pozostałym Pracownikom szkoły

najserdeczniejsze życzenia:

realizacji planów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy,

optymizmu, uśmiechu każdego dnia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Barbara Foltyn – dyrektor Liceum

Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej.

Informujemy, że sprawdzian kompetencji językowych dla osób, które nie mogły być obecne w pierwszym terminie odbędzie się; 

8 lipca o godz. 9.00

Po przyjściu do szkoły należy zgłosić się do sekretariatu. Obowiązują maseczki, dystans społeczny i dezynfekcja rąk. Proszę pamiętać o długopisie oraz legitymacji szkolnej. Test trwa 60 minut i ma formę pisemną – składa się z zadań testujących umiejętności słuchania i czytania oraz część leksykalno-gramatyczną.

Szczegółowy zakres wymagań znajduje się w zakładce Rekrutacja.

Tak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami…
Tak trudno znaleźć słowa pocieszenia…
Bo śmierć jest zawsze nie na miejscu i zawsze nie w porę – za szybko.
Nie pyta, nie uprzedza, nie daje wyboru. Przychodzi i zostawia ból…
 
 
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej i przedwczesnej śmierci naszej uczennicy Natalii Januszyk. Współczując z całego serca Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom Natalii  zapewniamy, że na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.