„Przemysłowa wiosna” w Kielcach

7 kwietnia 2022 roku odbyła się wycieczka naukowa do Kielc na Targi pt. „Przemysłowa wiosna”, w której wzięła udział grupa młodzieży z klas trzecich, naszego liceum. W ramach imprezy zwiedzaliśmy wystawy związane m.in. z drukiem 3D oraz bogatą ekspozycję obrabiarek sterowanych numerycznie. Uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami projektowania prototypowego i tu m.in. oglądaliśmy skanery 3D a także drukarki „biologiczne” potrafiące „wyczarować” protezy rogówki oka. Na targach po raz pierwszy na świecie zaprezentowano drukarkę drukującą szkłem rozgrzanym do odpowiedniej temperatury (polski wynalazek) oraz urządzenie nadające wydrukom realistyczny wygląd, dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu barwienia modeli pigmentami z bogatej palety 10 milionów odcieni. Najnowsze technologie, najnowsze urządzenia – liczymy, że kolejne pokolenia absolwentów naszej szkoły zasilą szeregi kadry inżynierskiej i wzbogacą kiedyś ofertę polskiej myśli technicznej o nowe rozwiązania. Wycieczka była zorganizowana w kooperacji z Powiatowym Zespołem Nr2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu.

Piotr Kak

Problem spalania węgla.

Zobacz jak problem spalania węgla oraz możliwości jego zastąpienia przez bardziej „zielone” 🌿☘️🌳 źródła energii wygląda w oczach naszych licealistów.
Infografiki przygotowano w ramach projektu Erasmus+ „Learn from the past to build a greener future”. Każdy w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najserdeczniejsze życzenia

Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej

pragnę złożyć Nauczycielom oraz pozostałym Pracownikom szkoły

najserdeczniejsze życzenia:

realizacji planów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy,

optymizmu, uśmiechu każdego dnia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Barbara Foltyn – dyrektor Liceum

Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej.

Informujemy, że sprawdzian kompetencji językowych dla osób, które nie mogły być obecne w pierwszym terminie odbędzie się; 

8 lipca o godz. 9.00

Po przyjściu do szkoły należy zgłosić się do sekretariatu. Obowiązują maseczki, dystans społeczny i dezynfekcja rąk. Proszę pamiętać o długopisie oraz legitymacji szkolnej. Test trwa 60 minut i ma formę pisemną – składa się z zadań testujących umiejętności słuchania i czytania oraz część leksykalno-gramatyczną.

Szczegółowy zakres wymagań znajduje się w zakładce Rekrutacja.