Historia Szkoły

Historia powstania i rozbudowy obiektów Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach

Tak wyglądał budynek przeznaczony na nasze liceum Historia naszego Liceum rozpoczyna się 29 stycznia 1994 roku, gdy to właśnie w tym dniu na XXXIII sesji Rady Gminy w Miedźnej upoważniono Zarząd Gminy do prowadzenia działań w kierunku utworzenia w Gilowicach szkoły średniej. Na jej siedzibę przeznaczono budynek usytuowany przy ulicy Korfantego 38. Miesiąc później (23 lutego 1994r.) na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zdecydowano, że w Gilowicach powstanie średnia szkoła ogólnokształcąca. Dyrektora zespołu Oświaty Mariannę Korkosz upoważniono do koordynowania prac prawno – organizacyjnych i budowlano – adaptacyjnych. Dnia 20 kwietnia 1994 roku Kuratorium Oświaty w Katowicach wyraża zgodę na uruchomienie szkoły jako filii Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego z Pszczyny, którego dyrektorem był Piotr Mol.

Tak wyglądał budynek przeznaczony na nasze liceum Dnia 13 maja 1994r. rozpoczęły się w budynku prace budowlano – adaptacyjne, a 27 czerwca w Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie odbył się egzamin wstępny dla kandydatów do dwóch pierwszych klas gilowickiej szkoły. Od 1 lipca 1994r. przygotowanie niezbędnego wyposażenia szkoły, zorganizowanie grona pedagogicznego i procesu dydaktycznego na rok szkolny 1994/95 powierzono Halinie Brehmer. 2 września 1994r. odbyła się uroczysta inauguracja i od następnego dnia w budynku szkolnym naukę zaczęło pobierać 54 uczniów. Do dyspozycji mieli 5 sal dydaktycznych (dzisiejsze 5, 9, 14, 15, 16) i bibliotekę (połowa dzisiejszej świetlicy). Rolę auli pełniła wówczas sala 9. W niej także odbywała się część zajęć z wychowania fizycznego.

15 czerwca 1995r. Kurator Oświaty w Katowicach aktem założycielskim powołuje do życia samodzielne Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach. W czasie ferii letnich w 1995r. nadal kontynuowane były prace adaptacyjne kolejnych sal dydaktycznych oraz poddasza budynku. W dniu inauguracji roku szkolnego 1995/96 uczniowie już klas drugich i kolejnych dwóch klas pierwszych otrzymali profesjonalną salę audiowizualną jako pracownię biologiczną, pracownię języków obcych (sala 12 i sala 13), a także miejsce na spotkania całej społeczności szkolnej i działalność artystyczną młodzieży w postaci szkolnej „małej sceny” na poddaszu i pracowni plastycznej (aktualnie kolejna sala językowa).

Budowa drugiego budynku dydaktycznego Na wiosnę 1996r. władze Gminy podejmują decyzję o dalszej rozbudowie bazy dydaktycznej Liceum. Od września 1996 naukę pobierało już 162 uczniów i w szkole zrobiło się bardzo tłoczno. A przecież w perspektywie następnego roku było przyjęcie kolejnych klas pierwszych. We wrześniu 1996 rozpoczęła się rozbudowa obiektu. We wstępnych założeniach dotychczasowy budynek miał zostać powiększony o dwie sale lekcyjne. W końcowym efekcie rozbudowa wzbogaciła bazę dydaktyczną o cztery duże sale, bibliotekę z czytelnią, amfiteatr, siłownię i obszerne korytarze. Oddanie do użytkowania nowego budynku zbiegło się z uroczystą inauguracją roku szkolnego 1997/98. Jesienią 1998r. w dobudowanym gmachu zainstalowana została winda czyniąc szkołę w pełni przystosowaną dla uczniów z dysfunkcją układu ruchu.

Początek budowy hali sportowej
Na przełomie roku 1998/99 ocieplony i otynkowany został pierwszy budynek Liceum. Równolegle z rozbudową budynku dydaktycznego powstał projekt sali sportowej wraz z docelowym zagospodarowaniem terenu Liceum. Budowę sali rozpoczęto we wrześniu 1999r. i ukończono w grudniu 2001.

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. Kazimierz Flaga10 kwietnia 1999 w gilowickim liceum odbyło się uroczyste otwarcie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w Gilowicach.
Obecnie ośrodek nie funkcjonuje.

 

 

Po ośmiu latach od podjęcia decyzji o utworzeniu na terenie Gminy Miedźna Liceum Ogólnokształcącego zakończone zostało budowanie kompleksu dydaktyczno-sportowego.

Panorama Liceum

Liceum propaguje zachowania prozdrowotne i podejmuje działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Buduje u uczniów postawy wrażliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Od 10 lat w kwietniu organizuje Dni Zdrowia, podczas których młodzież ma możliwość wysłuchania wykładów znanych na Śląsku, w kraju i za granicą lekarzy różnych specjalności. Tradycja Dni Zdrowia na trwałe wpisała się już w kalendarz imprez szkolnych. Dwukrotnie tematem wykładów była transplantologia, dlatego wspólnie zadecydowano uczynić prof. Zbigniewa Religę patronem szkoły. Z dumą przyjęto decyzję Rady gminy Miedźna potwierdzającą wybór społeczności szkolnej.

Wykład inauguracyjny dra Jana SarnyDnia 1 września 2015r., na zakończenie obchodów 20-lecia powstania szkoły, nasze liceum otrzymało imię prof. Zbigniewa Religi. Wiele osób zaszczyciło swoją obecnoscią tę uroczystość, m.in. Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu pan dr Jan Sarna, który wygłosił wykład inaugurujący rok szkolny 2015/16.

Comments are closed.