Panorama Projektów

LEARN FROM THE PAST TO BUILD A GREENER FUTURE

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.11.2020 – 31.10.2022

CELE PROJEKTU:

 • Poznawanie historii górnictwa i tradycji z nim związanych
 • Badanie wpływu górnictwa na środowisko naturalne i poznawanie sposobów zastąpienia go przez odnawialne źródła energii
 • Promowanie postaw ekologicznych w lokalnym środowisku
 • Doskonalenie umiejętności językowych i społecznych
 • Integracja międzynarodowa młodzieży z krajów partnerskich
 • Rozwijanie umiejętności medialnych: prowadzenie kanału na YouTube, tworzenie ulotek i plakatów, organizowanie akcji promujących odnawialne źródła energii w Internecie.

SZKOŁY PARTNERSKIE

MATERIAŁY:


 CLIMATE CHANGE – RAISE AWARNESS – TAKE ACTION

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.09.2020 – 31.08.2022

CELE PROJEKTU:

 • Podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów
 • Poszukiwanie rozwiązań w zakresie promocji postaw proekologicznych
 • Wprowadzanie zasad rozsądnego gospodarowania zasobami w szkole oraz domu rodzinnym
 • Włączanie treści proekologicznych do nauczania przedmiotów takich jak: geografia, biologia, przyroda, chemia, fizyka, języki obce
 • Poznawanie i promowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie ochrony środowiska
 • Kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów i lokalnych społeczności

SZKOŁY PARTNERSKIE:

DOKUMENTY:

 


EDUCATING INNOVATIVE AND CREATIVE EUROPEAN CITIZEN

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.09.2018 – 28.02.2021

CELE PROJEKTU:

 • poznawanie europejskiego dziedzictwa kulturowego
 • wykorzystanie narzędzi cyfrowych do tworzenia ankiet, quizów, prezentacji itp w celu lepszego przyswajania wiedzy i umiejętności
 • doskonalenie umiejętności językowych 

SZKOŁY PARTNERSKIE:

INNE DOKUMENTY:


HAND TO HAND WITH CLIL
 
CZAS TRWANIA: 01.10.2018 – 31.08.2021
 
CELE PROJEKTU:
 • doskonalenie nauczania przedmiotów ścisłych poprzez wykorzystanie metody CLIL, czyli łączenie nauczania języka angielskiego z treściami przedmiotowymi poszczególnych przedmiotów
 • poznawanie nowatorskich metod nauczania słownictwa
 • doskonalenie znajomości języka angielskiego
 • poszerzanie kontaktów międzynarodowych oraz propagowanie wizerunku szkoły w Unii Europejskiej
 
SZKOŁY PARTNERSKIE: 

„Wirtualne spotkanie z projektu Erasmus+ Hand to hand with CLIL”

W dniach 24-27 maja 2021 r. odbyło się ostatnie już spotkanie projektowe. Tym razem organizatorem spotkania było Liceum w Gilowicach. Pomimo formy online uczestnicy mieli okazję poznać nowych ludzi, poćwiczyć angielski oraz dowiedzieć się wiele nowych rzeczy na temat krajów partnerskich.

Tym razem tematem przewodnim spotkania była ekologia. Każdy z partnerskich krajów przygotował prezentację na temat parków narodowych oraz zagrożonych gatunków zwierząt. Promowano także skuteczną naukę słownictwa, w szczególności wykorzystanie narzędzi internetowych (szczegóły w zakładce Języki Obce).

Świetną okazją na przełamanie tremy przed mówieniem w języku obcym były dyskusje w międzynarodowych grupach. Polscy uczniowie zadawali pytania na temat systemów edukacji, typowego dnia w szkole, egzaminów, zadań domowych oraz zdalnego nauczania i radzenia sobie z pandemią.

Warto podkreślić, że uczniowie pracowali popołudniami, po lekcjach. Włożyli dużo pracy i poświęcili swój czas wolny żeby spotkanie się udało. Dziękujemy bardzo wszystkim zaangażowanym.” 

Joanna Kocioła

Comments are closed.