Inauguracja roku szkolnego w LO Gilowice

Nowy rok szkolny można uznać za oficjalnie rozpoczęty! Pierwszoklasiści zostali przywitani przez Panią Dyrektor, Barbarę Foltyn, która w obecności nauczycieli, pracowników szkoły oraz przedstawicieli klas starszych przedstawiła nowym uczniom szkołę, jej cele, osiągnięcia i plany na najbliższą przyszłość. Omówiła także zasady bezpieczeństwa związane z sytuacją epidemiologiczną, które obowiązują na terenie szkoły. Z zachowaniem reżimu sanitarnego przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, który w tym samym dniu zyskał nowego chorążego i asystę, po przekazaniu sztandaru przez poprzedni poczet sztandarowy.
Nowych kolegów przywitała w szkole także przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Hanna Rapacka, która gorąco powitała uczniów klas pierwszych i zapewniła ich o wsparciu, jakie znajdą u starszych kolegów.

Nie zabrakło również tradycyjnego już elementu w tym dniu czyli wykładu inauguracyjnego. W tym roku wygłosiła go Pani Joanna Kocioła, nauczyciel języka angielskiego i szkolny koordynator projektów Erasmus+. Wprowadziła nowych uczniów w świat programu Erasmus+ omawiając jego cele i założenia, źródła finansowania oraz korzyści płynące dla uczniów z uczestnictwa w programie. Przedstawiła szczegóły nowych projektów jednocześnie zachęcając uczniów do udziału w projektach Erasmus+ realizowanych przez szkołę.
Na zakończenie uroczystości nie zabrakło życzeń sukcesów w nowym roku szkolnym. Teraz pozostaje czekać na pierwszy dzwonek na lekcję.

Joanna Kocioła