LO w Gilowicach powiatowym liderem w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi w Gilowicach ma na swoim koncie kolejny sukces. W 2020 roku jest najbardziej skuteczną placówką oświatową w powiecie pszczyńskim biorąc pod uwagę pozyskiwanie funduszy w ramach programu Erasmus+, ponieważ jako jedyna uzyskała dofinansowanie na realizację 2 projektów!

W sumie, od września 2020 roku szkoła będzie realizować aż 4 projekty Erasmus+ o łącznym budżecie przekraczającym 130 tysięcy euro, w tym 2 z nich zaakceptowane do realizacji w latach 2020-2022. Pierwszy w nich „Learn from the past to build a greener future”, w którym gilowickie liceum jest koordynatorem, uzyskał dofinansowanie w ubiegłym tygodniu. Natomiast dziś, 21 sierpnia, opublikowano listę polskich szkół – partneróww projektach i na niej również znalazł się projekt, który będzie realizowany przez liceum z Gilowic. Projekt zatytułowany „Climate change – raise awarness take action” rozpocznie się 1 września 2020 i potrwa 2 lata. Jego koordynatorem jest szkoła z Austrii a partnerami szkoły z: Niemiec, Słowenii, Czech, Bułgarii i Polski. Działania projektowe będą zmierzać do realizacji głównego celu projektu, czyli podniesienia świadomości o zmianach klimatu oraz możliwościach ich spowolnienia, edukacji na temat ochrony środowiska jak również wspierania nawyków przyjaznych środowisku.

Tak jak w dotychczasowych projektach Erasmus+ i tym razem głównym beneficjentem będą uczniowie. W obydwu nowych projektach około 50 uczniów spędzi tydzień w szkołach partnerskich zagranicą, przy wszystkich kosztach pokrytych z budżetu projektów. Dzięki takim spotkaniom uczniowie doskonalą umiejętności językowe, kulturowe i społeczne, uczą się współdziałania w międzynarodowej grupie, zarządzania czasem, realizacji założonych celów. Ogromne znaczenie odgrywa również kontakt z kulturą kraju, w którym odbywa się spotkanie. Z doświadczeń uczniów, którzy do tej pory brali udział w projektach jednoznacznie wynika, iż możliwość uczestniczenia w międzynarodowych spotkaniach była dla nich bezcennym źródłem wiedzy i umiejętności, nie do zdobycia w szkole lub Internecie.

             Koniecznie należy podkreślić, iż gilowickie liceum od lat prężnie działa na polu współpracy międzynarodowej. Od ponad 10 lat realizuje projekty Erasmus+, wcześniej Comenius. Do tej pory uzyskano dofinansowanie dla 8 takich projektów, co umożliwiło szkole pozyskanie około 260 tysięcy euro, które nie tylko umożliwiają finansowanie działań projektowych, lecz również pozwalają na znaczące doposażenie szkoły w sprzęt taki jak: tablice interaktywne, laptopy, drukarki, sprzęt sportowy, oprogramowanie oraz inne pomoce dydaktyczne.

Biorąc pod uwagę, że LO w Gilowicach jest stosunkowo niewielką szkołą, można śmiało stwierdzić, iż zaangażowanie w międzynarodową współpracę jest spektakularne i urozmaicona oferta projektów powoduje, że każdy uczeń chętny do udziału w projekcie ma to zagwarantowane. 

Joanna Kocioła