Dzień sportu i nie tylko…

W zasadzie trudno wymienić to czego dziś u nas nie było…  Sport w rozmaitej postaci – od wyścigu rydwanów i ślizgu na materacu na odległość po przeciąganie liny. Integracja, w szczególności uczniów klas pierwszych ze starszymi rocznikami. Ciężka praca szarych komórek, czyli całkiem poważny turniej szachowy. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, czyli akcja plakatowo – protestacyjna zwracająca uwagę na troskę młodych ludzi o przyszłość naszej planety. 

Czytaj dalej…

Konkurs szkolny „Moja Gmina – Mój Samorząd”

W dniu 31 maja odbył się drużynowy konkurs wiedzy o samorządzie „Moja Gmina – Mój Samorząd”. Celem była popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy na temat samorządu terytorialnego, jego struktury i zadań oraz rozpowszechnianie wiedzy o środowisku lokalnym i jego samorządzie.

Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka. Uczniowie wszystkich klas rywalizowali w trzyosobowych grupach. Dla zwycięskiego zespołu pan wójt wystosował zaproszenie do jednodniowego objęcia funkcji samorządowych: wójta, sekretarza i skarbnika gminy.  

Zwycięzcami okazali się uczniowie klasy 3b, którzy rozlosowali miedzy siebie poszczególne funkcje: wójtem został Błażej Wojciech, sekretarzem Paweł Nocoń a skarbnikiem Bartłomiej Sosna. Uczniowie będą pełnić zaszczytne funkcje w urzędzie 7 czerwca.

Podczas konkursu nie zabrakło pytań do publiczności, odpowiedzi widzów były nagradzane drobnymi upominkami.

Tomasz Baranowski

Ogromny sukces naszych uczniów.

Piotr Janosz we współpracy z Hanną Wojtalą i Dominiką Mika z klasy IIIa przygotowali filmik na konkurs „Lubię Polskę” ogłoszony przez Ministerstwo Cyfryzacji. Celem konkursu było ujęcie w krótkiej formie filmowej (do 30 sekund) postawy młodych ludzi wobec swojego kraju. Nasi uczniowie wygrali ten konkurs, zdobywając nie tylko wysoką nagrodę pieniężną, także uznanie rozpoznawalność i promocję filmu na forum naszego kraju i międzynarodowym.

To nie pierwszy film Piotra, który spotkał się z uznaniem jury konkursowych i widzów. Jesteśmy z niego bardzo dumni i kibicujemy dalszej karierze filmowej. Na pewno jeszcze nie raz o nim usłyszymy.

Joanna Kocioła