Akredytacja w programie Erasmus+

Opis projektu: 

Akredytacja w programie Erasmus+ obowiązuje w latach 2022 – 2027. Dzięki jej uzyskaniu szkoła ma prawo do corocznego składania wniosku finansowego o przyznanie środków na realizację mobilności zagranicznych uczniów i nauczycieli w danym roku szkolnym.

Cele do realizacji: 

Cel 1 : Uczniowie są osobami otwartymi na różne kultury, świadomymi dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy.

Cel 2 : Wszyscy uczniowie czują się równi w szkole a każdy z nich pracuje na miarę swoich możliwości i przy profesjonalnym wsparciu nauczycieli.

Cel 3 : Uczniowie poznają sztukę, posiadają wiedzę na tematy artystyczne oraz kreatywnie podchodzą do otaczającej ich rzeczywistości.

Cel 4 : Uczniowie z łatwością wyrażają swoje emocje oraz komunikują się w jasny sposób z rówieśnikami i nauczycielami.

Cel 5 : Nauczyciele przedmiotów humanistycznych posiadają komunikatywną znajomość języka angielskiego i aktywnie angażują się w międzynarodowe projekty współpracy.

Cel 6 : Uczniowie chętnie uczą się języków obcych i znają wartość posiadania znajomości kilku języków obcych.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Comments are closed.