Nasza szkoła z Brązową tarczą Pespektyw

Zdobywamy Certyfikat Jakości Nauczania, w postaci Brązowej Tarczy w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadpodstawowych w kategorii „Licea Ogólnokształcące”.

Zasady rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to:

  • sukcesy szkoły w olimpiadach,
  • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
  • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane z takich źródeł jak protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

W skali województwa śląskiego plasujemy się na 86 miejscu wśród liceów, natomiast w powiecie pszczyńskim zajęliśmy miejsce drugie.

Kolejne osiągnięcie naszego ucznia.

Piotr Janosz, uczeń klasy maturalnej może pochwalić się następnym sukcesem w dziedzinie filmu! Tegoroczny maturzysta wziął udział w ogólnokrajowej Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Uczestnicy musieli zaznajomić się z kinematografią polską i zagraniczną, a także zdobyć umiejętności tworzenia przekazu za pomocą języka i obrazu.

Piotrek dzięki swojej ciężkiej pracy zakwalifikował się do drugiego etapu! Kolejna część olimpiady wymagała znacznego zaangażowania uczestników, którzy oprócz merytorycznego przygotowania musieli stworzyć autorską pracę projektową. Tematem pracy było opracowanie projektu filmu, a także przygotowanie prezentacji multimedialnej zachęcającej do współpracy ewentualnego sponsora i przygotowanie wniosku do jednego z regionalnych funduszy filmowych. To było zdecydowanie nowe doświadczenie naszego ucznia, który wykazał się niebywałą kreatywnością i umiejętnościami twórczymi. Z niecierpliwością czekamy na wyniki drugiego etapu i gratulujemy dotychczasowych osiągnięć!

Weronika Lisek

Climate change – raise awareness – take action!

W naszej szkole realizowany jest project “Climate change – raise awareness – take action!” w ramach program Unii Europejskiej ERASMUS +.

Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej uczestników odnośnie zmian klimatycznych oraz zachęta do podejmowania stosownych działań. Sam projekt realizowany jest w terminie 1 września 2020 – 31 sierpnia 2022, zaś partnerami naszego liceum  SA szkoły z Austrii, Bułgarii, Niemiec, Słowenii i Czech. Wśród działań projektowych znajda się wyjazdy na spotkania do krajów partnerskich oraz działania lokalne, takie jak lekcje tematyczne, warsztaty czy eventy szkolne. Liczymy, że sporo się nauczymy, dowiemy jak zapobiegać zmianom środowiskowym, poznamy kulturę innych krajów i nowych kolegów, podniesiemy swoje umiejętności językowe, bawiąc się przy tym świetnie 🙂 .

Anna Woźnikowska-Tyc