Giganci edukacji

„Projekt „Giganci edukacji” realizowany jest od 01.11.2021 r do 30.06.2023r.

Wartość projektu: 629 921,69 zł, w tym łączne dofinansowanie – 566 929,52 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 535 433,43 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa to 31 496,09 zł. Projekt zakłada podniesienie jakości usług edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli, Szkoły Podstawowej im. St. Hadyny we Frydku, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Religi w Gilowicach poprzez wsparcie w zakresie dostosowania oferty szkoły do potrzeb uczniów przede wszystkim rozwój kompetencji kluczowych oraz udzielenie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażenie w pomoce dydaktyczne, które są niezbędne do przeprowadzenia zajęć oraz podniesieni kwalifikacji nauczycieli. W ramach projektu zaplanowano zajęcia rozwijające, wspierające oraz wyrównujące szanse edukacyjne z przedmiotów ścisłych.

W ramach projektu w Liceum Ogólnokształcącym stworzony zostanie „Ogródek zielonej energii”, w którym znajdzie się urządzenie z płytą indukcyjną do ładowania telefonów komórkowych, grająca lampa solarna , która posłuży z jednej strony do oświetlenia miejsca po zmroku dla lepszego bezpieczeństwa zamontowanych urządzeń, a z drugiej strony do słuchania muzyki puszczonej ze Smartfona. W ogródku znajdzie się także ławka młodzieżowa oraz stoliki solarne pełniące funkcję dodatkowych siedzisk. „Ogródek zielonej energii” będzie pełnił funkcję edukacyjną dla młodzieży uczęszczającej do liceum i ich rodziców oraz dla uczniów szkół podstawowych, którzy będą odwiedzali szkołę przy okazji korzystania z hali gimnastycznej albo w czasie dni otwartych. Będzie on też służył całej społeczności szkoły jako miejsce odpoczynku, prowadzenia rozmów, słuchania muzyki i do ładownia w tym czasie telefonów komórkowych. Poza stworzeniem „Ogródka zielonej energii” uczniowie LO w Gilowicach będą mogli uczestniczyć w zajęciach pt.:

 • Szczęście ma drugie imię- PROBABILISTYKA- praktyczne zajęcia z zagadnień dotyczących rachunku prawdopodobieństwa opierające się o sposoby nauczania profesora A. Płockiego;
 • Fizyka i nowe technologie- zajęcia rozbudzające zainteresowanie fizyką i technologiami oraz podnoszące wiedzę i umiejętności z tego zakresu;
 • Laboratorium wody- zajęcia interdyscyplinarne łączące wiedzę z biologii i chemii;
 • Matematyka ciekawiej- zajęcia z matematyki skierowane dla wszystkich uczniów klas I.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku zorganizowane zostaną zajęcia:

 • Mali aktorzy- zajęcia terapeutyczne podczas których terapia prowadzona będzie za pomocą teatru;
 • z języka angielskiego prowadzone metodami warsztatowymi z udziałem native speakera;
 • Mali odkrywcy- zmysłami poznaję świat- indywidualne zajęcia terapeutyczne;
 • Pięknie mówię- indywidualne zajęcia logopedyczne.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej będą mogli uczestniczyć w:

 • indywidualnych zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
 • indywidualnych zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych;
 • zajęciach pt. „Koło naukowe” łączące nauki ścisłe z zajęciami informatyczno- technicznymi.

W szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego zorganizowane zostaną zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne, w których wykorzystywana będzie terapia Biofeedback, przyczyniająca do minimalizowania zaburzeń związanych z różnymi problemami szkolnymi, m.in. koncentracją, pamięcią, nadpobudliwością ruchową.

Ponadto w ramach projekty, każda szkoła zostanie doposażona w liczne specjalistyczne pomoce dydaktyczne, meble oraz sprzęt komputerowy umożliwiający realizację w/w zajęć.

W obecnej chwili objętych wsparciem w naszej szkole jest ponad setka uczniów. Biorą oni regularnie udział w zajęciach w szkole i w terenie. Mają również możliwość korzystania z wyjazdów edukacyjnych. „

Comments are closed.