Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej.

Informujemy, że sprawdzian kompetencji językowych dla osób, które nie mogły być obecne w pierwszym terminie odbędzie się; 

8 lipca o godz. 9.00

Po przyjściu do szkoły należy zgłosić się do sekretariatu. Obowiązują maseczki, dystans społeczny i dezynfekcja rąk. Proszę pamiętać o długopisie oraz legitymacji szkolnej. Test trwa 60 minut i ma formę pisemną – składa się z zadań testujących umiejętności słuchania i czytania oraz część leksykalno-gramatyczną.

Szczegółowy zakres wymagań znajduje się w zakładce Rekrutacja.

Świetne wyniki matur w LO Gilowice!

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informuję, że nasi abiturienci doskonale poradzili sobie z egzaminem maturalnym w tym tak trudnym, pandemicznym roku szkolnym. Z wyjątkiem 1 osoby, która nie zdała jednego egzaminu i ma prawo do jego poprawy w sierpniu, wszyscy pomyślnie poradzili sobie z egzaminem dojrzałości. Koniecznie trzeba podkreślić jak wyjątkowo wysoki jest to poziom zdawalności – w Polsce egzaminu maturalnego nie zdało 25% osób, które do niego przystąpiły! Gilowiccy licealiści świetnie poradzili sobie ze zdecydowaną większością przedmiotów. Średnie wyniki ze wszystkich egzaminów obowiązkowych (j.polski, matematyka, j.angielski na poziomie podstawowym) znacząco przekroczyły średnie dla liceów ogólnokształcących w województwie śląskim. Przy czym, z uznawanej zawsze  za trudną matematyki średni wynik dla szkoły był o niemal 12 punktów procentowych wyższy niż średnia wojewódzka! Na poziomie rozszerzonym średnie wyniki z następujących przedmiotów przekroczyły średnią w województwie śląskim: język polski, geografia, historia i biologia. 

Serdecznie gratuluję wszystkim maturzystom wspaniałych wyników. Życzę Wam powodzenia na dalszej drodze. Jesteśmy z Was dumni i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

Dyrektor LO Gilowice Barbara Foltyn