Ważne terminy

  • od 15 maja do 19 czerwca – termin wprowadzania podań przez Internet przy rekrutacji elektronicznej oraz składania dokumentów (1, 2) przez kandydatów do klas: matematyczno- inżynierskiej, biologiczno – medycznej i ogólnej z dowolnymi rozszerzeniami;
  • od 23 czerwca do 10 lipca – termin uzupełniania wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;  oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • 18 lipca – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  • od 18 lipca do 25 lipca  – potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły przez dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej);
  • 26 lipca – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
  • do 31 sierpnia do szkół dysponujących wolnymi miejscami mogą być przyjmowani kandydaci.

Dokumenty, które składają kandydaci to:

  1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji).
  2. 2 zdjęcia.

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach
 
ul. Korfantego 38, 43-227 Miedźna
tel. 32/211 73 21, 693 945 521, tel./fax: 32/211 74 80
e-mail: logilowice@poczta.onet.pl
www.logilowice.pl
Dyrektor: Barbara Foltyn
 
Szkoła prowadzona przez Gminę Miedźna

Comments are closed.