Ważne terminy 2024

  • od 13 maja do 29 maja – termin wprowadzania podań przez Internet przy rekrutacji elektronicznej oraz składania dokumentów (1, 2) przez kandydatów.
  • od 21 czerwca do 5 lipca – termin uzupełniania wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;  oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • 12 lipca – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  • od 12 lipca do 18 lipca  – potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły przez dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej);
  • 19 lipca – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
  • do 31 sierpnia do szkół dysponujących wolnymi miejscami mogą być przyjmowani kandydaci.

Dokumenty, które składają kandydaci to:

  1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji).
  2. 2 zdjęcia.

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach
 
ul. Korfantego 38, 43-227 Miedźna
tel. 32/211 73 21, 693 945 521, tel./fax: 32/211 74 80
e-mail: logilowice@poczta.onet.pl
www.logilowice.pl
Dyrektor: Barbara Foltyn
 
Szkoła prowadzona przez Gminę Miedźna

Comments are closed.