Nauczyciele naszej szkoły wraz z uczniami zakończyli z sukcesem projekt…

Pomimo trwającej pandemii, która nie ułatwia pracy przy międzynarodowych projektach Erasmus+, nasza szkoła zakończyła z sukcesem projekt „Educating innovative and creative European citizen koordynowany przez szkołę z Austrii. Projekt, który rozpoczął się we wrześniu 2018 roku, miał na celu poznawanie europejskiego dziedzictwa kulturowego przy zaangażowaniu narzędzi cyfrowych. Choć w sposób nieplanowany, temat doskonale wpisał się w konieczność odnalezienia się w rzeczywistości zdalnej nauki. Dzięki udziałowi w projekcie duża grupa uczniów i nauczycieli uczestniczyła w międzynarodowych spotkaniach, poznawała kulturę krajów partnerskich, nawiązywała nowe kontakty oraz doskonaliła umiejętności, w tym językowe. Poniżej można zapoznać się z raportem końcowym projektu oraz dziennikiem dokumentującym działania podejmowane w projekcie.
Warto także obejrzeć filmik przygotowany przez naszych uczniów w ramach projektu:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.