Nowy projekt Erasmus+ w naszym Liceum

Nowy rok szkolny w gilowickim liceum będzie obfitował nie tylko w nowe zasady sanitarne związane z pandemią, lecz również nowe możliwości edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. Nowy projekt Erasmus+ o łącznym budżecie niemalże 200 000 euro (w tym 25 800 dla polskiej szkoły) został zaakceptowany do realizacji przez Komisję Europejską.
Projekt zatytułowany „Learn from the past to build a greener future” zakłada dwuletnią współpracę szkół partnerskich z 6 krajów: Włoch (Sycylia), Słowenii, Rumunii, Portugalii, Turcji i Polski. Uczniowie i nauczyciele z tych szkół będą wspólnie poznawać historię górnictwa, jego wpływ na gospodarki poszczególnych krajów oraz ich społeczeństw. Szczególny nacisk położony zostanie na wydobycie węgla kamiennego, analizę jego wpływu na środowisko naturalne, jak również możliwości zrównoważonego przejścia do bardziej ekologicznych źródeł energii, z poszanowaniem praw górniczych społeczności, ich tradycji i etosu pracy górnika. Uczestnicy projektu będą odwiedzać kopalnie, elektrownie (także atomową w Słowenii) i wspólnie szukać rozwiązania na kryzys klimatyczny. Autorzy projektu są przekonani, że poprzez gruntowną i dogłębną edukację uda się znaleźć skuteczne i efektywne rozwiązania tego problemu, z jak najlepszym wykorzystaniem zasobów i przy zapewnieniu wsparcia tym wszystkim, których zmiany w pozyskiwaniu energii dotkną bezpośrednio.
Poza spotkaniami roboczymi w każdym z krajów partnerskich, bardzo szeroko zakrojone są także działania lokalne oraz te w Internecie: zaplanowano kanał YouTube, akcje edukacyjne, dystrybucję ulotek i wiele innych. Projekt rozpoczyna się 1 listopada 2020 i potrwa 2 lata, które będą czasem intensywnych działań proekologicznych nie tylko w szkole, lecz również w lokalnej społeczności. Choć głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej, istotne są również cele językowo-społeczne, takie jak doskonalenie posługiwania się językiem angielskim, poznawanie kultury krajów partnerskich, wzrost kompetencji kulturowych i interpersonalnych, takich jak: praca w grupie międzynarodowej, tolerancja dla różnic.
Warto dodać, iż gilowickie liceum będzie koordynatorem tego projektu i jako jedna z 2 szkół w powiecie pszczyńskim (poza LO w Gilowicach także ZSO w Pawłowicach) otrzymała dofinansowanie na koordynowanie projektu Erasmus+ w 2020 roku.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.