Terminy sprawdzianu z kompetencji językowych (język angielski)

Informujemy, że sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się;

8 czerwca o godz. 9.00

Po przyjściu do szkoły należy zgłosić się do sekretariatu. Obowiązują maseczki, dystans społeczny i dezynfekcja rąk. Proszę pamiętać o długopisie oraz legitymacji szkolnej. Test trwa 60 minut i ma formę pisemną – składa się z zadań testujących umiejętności słuchania i czytania oraz część leksykalno-gramatyczną. Szczegółowy zakres wymagań znajduje się TUTAJ.

Termin dodatkowy – dla osób, które nie mogą być obecne 8 czerwca to   8 lipca godz. 9.00.

 

Dyrektor Szkoły – Barbara Foltyn

Comments are closed.