Ważne terminy

 • od 17 maja do 21 czerwca – termin wprowadzania podań przez Internet przy rekrutacji elektronicznej oraz składania dokumentów (1, 2) przez kandydatów do klas: matematyczno- inżynierskiej, biologiczno – medycznej i ogólnej z dowolnymi rozszerzeniami;
 • od 17 maja do 31 maja – termin wprowadzania podań przez Internet przy rekrutacji elektronicznej oraz składania dokumentów (1, 2) przez kandydatów do klasy dwujęzycznej;
 • 8 czerwca (wtorek) godzina 9.00 – pierwszy termin  sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej;
 • 8 lipca (czwartek) godzina 9.00 – drugi termin  sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej;
 • od 25 czerwca do 14 lipca – termin uzupełniania wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;  oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • 22 lipca – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 23 lipca do 30 lipca  – potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły przez dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej);
 • 02 sierpnia – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
 • do 31 sierpnia do szkół dysponujących wolnymi miejscami mogą być przyjmowani kandydaci.

Dokumenty, które składają kandydaci to:

 1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji).
 2. 2 zdjęcia.

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach
 
ul. Korfantego 38, 43-227 Miedźna
tel. 32/211 73 21, 693 945 521, tel./fax: 32/211 74 80
e-mail: logilowice@poczta.onet.pl
www.logilowice.pl
Dyrektor: Barbara Foltyn
 
Szkoła prowadzona przez Gminę Miedźna

 

Comments are closed.