„Giganci edukacji”

Od marca 2022 roku prowadzone są w naszej szkole zajęcia w ramach projektu „Giganci edukacji”. Projekt został zaplanowany na dwa lata. Jesteśmy więc na „ćwierćmetku”. Dla naszych uczniów przygotowaliśmy cztery formy działań: „Matematyka inaczej” skierowane dla wszystkich pierwszoklasistów. Zajęcia w ciekawy sposób uzupełniają lekcje matematyki których jak wiadomo nigdy za wiele. Dla starszych uczniów przygotowaliśmy ofertę edukacyjną dopasowaną do ich zainteresowań: „Fizyka i nowe technologie” łączy wiedzę z praktyką i zakłada różne aktywności w tym wyjazdy edukacyjne. Dla zainteresowanych biologią i chemią mamy „Laboratorium wody”, a dla szukających zastosowania matematyki zwłaszcza w biznesie oraz tych którzy chcą wykorzystać możliwości technologii informacyjnej  „Szczęście ma drugie imię -Probabilistyka”. Zajęcia odbywają się w 6 grupach liczących od 5-13 osób. Wszystkie zajęcia zostały opracowane tak aby rozwijać różne kompetencje kluczowe. Ogólnie w projekcie bierze udział ponad 60 uczniów. Niektórzy korzystają z kilku form wsparcia. Do tej pory zrealizowano ponad 70 godzin zajęć stacjonarnych kilka terenowych oraz jeden wyjazd na AGH. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Część z nich  kończy już wsparcie w ramach zajęć „ Matematyka ciekawiej”. Z obserwacji nauczycieli uczniowie ci podnieśli już kompetencje matematyczne zwłaszcza w kategorii stosowania podstawowych zasad i procesów matematycznych w codziennych sytuacjach oraz  rozumowania w matematyczny sposób. Pozostali uczestnicy będą kontynuować pracę po zasłużonych wakacjach. Dla naszych nowych uczniów również znajdzie się miejsce w projekcie w następnym roku szkolnym. Mamy nadzieję że dzięki wsparciu finansowemu uda się nam zajęcia uczynić jeszcze bardziej atrakcyjnymi poprzez rozbudowę nowoczesne pomoce dydaktyczne: nowe monitory interaktywne, laptopy do indywidualnych zajęć, drukarkę 3D oraz sprzęt laboratoryjny.

Barbara Foltyn

Bookmark the permalink.

Comments are closed.